Język Angielski

Dorośli

Kurs dla dorosłych ma na celu nauczanie umiejętności komunikacji, dlatego zajęcia te polegają na mówieniu,a jeśli mówić to też słuchać. Już na pierwszych zajęciach nasi Słuchacze wypowiadają pierwsze zdania w języku angielskim, co niewątpliwie jest dla nich niesamowitym przeżyciem. Słuchacze uczą się przydatnego słownictwa używanego na co dzień. Dzięki licznym powtórkom nie mają szans na zapomnienie słówek ćwiczonych w trakcie zajęć. Kurs jest skierowany do osób, które chcą efektywnie uczyć się języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, która w szybki i skuteczny sposób umożliwia zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w nim.  Dorośli mają zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 min.

Kurs certyfikat to kurs przygotowujący do egzaminów Cambridge: FCE, CAE lub CPE. W trakcie kursu Słuchacze ćwiczą umiejętności wymagane na egzaminie: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna i opracowują arkusze egzaminacyjne.

 

Język angielski – młodzież

Kurs dla młodzieży naucza umiejętności komunikacji. Zajęcia te polegają na mówieniu, a jeśli mówić to też słuchać. Już na pierwszych zajęciach nasi młodzi Słuchacze wypowiadają pierwsze zdania w języku angielskim, co z pewnością jest dla nich dość dużym przeżyciem. Słuchacze uczą się przydatnego słownictwa używanego na co dzień. Dzięki licznym powtórkom nie mają szans na zapomnienie słówek ćwiczonych w trakcie zajęć. Kurs jest skierowany do młodzieży, która chce efektywnie uczyć się języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, która w szybki i skuteczny sposób umożliwia zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w nim.

Sprawdzian szóstoklasisty - kurs, który pozwala młodym słuchaczom powtórzyć, a następnie poćwiczyć słownictwo obecne w podstawie programowej. Słuchacze ćwiczą sprawności językowe takie jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość środków językowych oraz funkcji językowych. Na zajęciach wykorzystywane są przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Kurs trwa od września do marca. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 75 min.

Kurs gimnazjalny przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego podstawowego i rozszerzonego z języka angielskiego. Na zajęciach słuchacze przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego ćwicząc rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, a także znajomość funkcji językowych i wypowiedź pisemną. Słuchacze pracują z arkuszami egzaminacyjnymi.

Kurs gimnazjalny trwa od września do połowy kwietnia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min.

Kurs maturalny przygotowujący do matury podstawowej lub rozszerzonej z języka angielskiego. Na zajęciach słuchacze przygotowują się do matury ustnej poprzez pracę z zestawami maturalnymi oraz do matury pisemnej ćwicząc rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną. Słuchacze pracują z arkuszami egzaminacyjnymi.

Kurs maturalny trwa od września do kwietnia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min

Kurs dla nastolatków z wykorzystaniem interaktywnego kursu języka angielskiego, który zawiera ciekawe animacje, lekcje wideo oraz wielokulturową tematykę, która dostarcza słuchaczom przydatnych i spójnych wiadomości. Kurs kształci wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Na zajęciach nowe słówka wprowadzane są najpierw za pomocą prezentacji wizualnej, potem słuchacze zapoznają się z wymową i pisownią danego słownictwa, a następnie wykorzystują podane słówka w praktyce. Kurs stanowi dobre przygotowanie do egzaminu KET – Key English Test.

Język angielski – dzieci

Kurs dla dzieci polega na nauce słówek i mówienia w języku angielskim. Na zajęciach młodzi Słuchacze uczą się odpowiadać na proste pytania i starają się zadawać pytania sobie nawzajem. Nauce towarzyszą materiały wizualne, które stanowią nieodzowny element w nauczaniu dzieci. W trakcie kursu Słuchacze zapoznają się także z ciekawostkami o krajach anglojęzycznych. Program kursu uwzględnia liczne powtórki, dzięki czemu młodzi Słuchacze utrwalają zapoznany materiał. Dzieci uczą się porozumiewać w języku angielskim w bardzo szybkim tempie dzięki nauce metodą bezpośrednią.
Zajęcia dla dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min.

Kurs dla najmłodszych to kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 6/7 lat. Szkoła Językowa To Be jest jedyną szkołą w Koszalinie, która prowadzi kursy dla dzieci pionierską metodą Wattsenglish. Kurs dla najmłodszych bazuje na książce, która jest pierwszą książką do nauki z prawdziwą twarzą, piosenkami, filmami, grami, kartami i pieczątkami. W każdej z książek obecny jest Steve Watts wraz ze swoją przyjaciółką Maggie the Magpie, którzy występują w humorystycznych skeczach, co oznacza, że wszystkie zajęcia odbywają się z native speakerem. Nauka języka angielskiego odbywa się poprzez zabawę i aktywną komunikację.

logo