Język angielski – Młodzież

Kurs dla młodzieży naucza umiejętności komunikacji. Zajęcia te polegają na mówieniu, a jeśli mówić to też słuchać. Już na pierwszych zajęciach nasi młodzi Słuchacze wypowiadają pierwsze zdania w języku angielskim, co z pewnością jest dla nich dość dużym przeżyciem. Słuchacze uczą się przydatnego słownictwa używanego na co dzień. Dzięki licznym powtórkom nie mają szans na zapomnienie słówek ćwiczonych w trakcie zajęć. Kurs jest skierowany do młodzieży, która chce efektywnie uczyć się języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, która w szybki i skuteczny sposób umożliwia zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w nim.

Sprawdzian szóstoklasisty - kurs, który pozwala młodym słuchaczom powtórzyć, a następnie poćwiczyć słownictwo obecne w podstawie programowej. Słuchacze ćwiczą sprawności językowe takie jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość środków językowych oraz funkcji językowych. Na zajęciach wykorzystywane są przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Kurs trwa od września do marca. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 75 min.

Kurs gimnazjalny przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego podstawowego i rozszerzonego z języka angielskiego. Na zajęciach słuchacze przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego ćwicząc rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, a także znajomość funkcji językowych i wypowiedź pisemną. Słuchacze pracują z arkuszami egzaminacyjnymi.

Kurs gimnazjalny trwa od września do połowy kwietnia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min.

Kurs maturalny przygotowujący do matury podstawowej lub rozszerzonej z języka angielskiego. Na zajęciach słuchacze przygotowują się do matury ustnej poprzez pracę z zestawami maturalnymi oraz do matury pisemnej ćwicząc rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną. Słuchacze pracują z arkuszami egzaminacyjnymi.

Kurs maturalny trwa od września do kwietnia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min

Kurs dla nastolatków z wykorzystaniem interaktywnego kursu języka angielskiego, który zawiera ciekawe animacje, lekcje wideo oraz wielokulturową tematykę, która dostarcza słuchaczom przydatnych i spójnych wiadomości. Kurs kształci wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Na zajęciach nowe słówka wprowadzane są najpierw za pomocą prezentacji wizualnej, potem słuchacze zapoznają się z wymową i pisownią danego słownictwa, a następnie wykorzystują podane słówka w praktyce. Kurs stanowi dobre przygotowanie do egzaminu KET – Key English Test.