Język angielski – Młodzież

Kurs dla młodzieży naucza umiejętności komunikacji. Zajęcia te polegają na mówieniu, a jeśli mówić to też słuchać. Już na pierwszych zajęciach nasi młodzi Słuchacze wypowiadają pierwsze zdania w języku angielskim, co z pewnością jest dla nich dość dużym przeżyciem. Słuchacze uczą się przydatnego słownictwa używanego na co dzień. Dzięki licznym powtórkom nie mają szans na zapomnienie słówek ćwiczonych w trakcie zajęć. Kurs jest skierowany do młodzieży, która chce efektywnie uczyć się języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, która w szybki i skuteczny sposób umożliwia zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w nim.

Egzamin ósmoklasisty - kurs, który pozwala młodym słuchaczom powtórzyć, a następnie poćwiczyć słownictwo obecne w podstawie programowej. Słuchacze ćwiczą sprawności językowe takie jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość środków językowych oraz funkcji językowych. Na zajęciach wykorzystywane są przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Egzamin maturalny – kurs przygotowujący do matury podstawowej lub rozszerzonej z języka angielskiego. Na zajęciach słuchacze przygotowują się do matury ustnej poprzez pracę z zestawami maturalnymi oraz do matury pisemnej ćwicząc rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną. Słuchacze pracują z arkuszami egzaminacyjnymi.

Kurs dla nastolatków z wykorzystaniem interaktywnego kursu języka angielskiego, który zawiera ciekawe animacje, lekcje wideo oraz wielokulturową tematykę, która dostarcza słuchaczom przydatnych i spójnych wiadomości. Kurs kształci wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Na zajęciach nowe słówka wprowadzane są najpierw za pomocą prezentacji wizualnej, potem słuchacze zapoznają się z wymową i pisownią danego słownictwa, a następnie wykorzystują podane słówka w praktyce. Kurs stanowi dobre przygotowanie do egzaminu KET – Key English Test.