Język Angielski – Dorośli

Kurs dla dorosłych

ma na celu nauczanie umiejętności komunikacji, dlatego zajęcia te polegają na mówieniu,a jeśli mówić to też słuchać. Już na pierwszych zajęciach nasi Słuchacze wypowiadają pierwsze zdania w języku angielskim, co niewątpliwie jest dla nich niesamowitym przeżyciem. Słuchacze uczą się przydatnego słownictwa używanego na co dzień. Dzięki licznym powtórkom nie mają szans na zapomnienie słówek ćwiczonych w trakcie zajęć. Kurs jest skierowany do osób, które chcą efektywnie uczyć się języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, która w szybki i skuteczny sposób umożliwia zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w nim. Dorośli mają zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 min.

Kurs certyfikat to kurs przygotowujący do egzaminów Cambridge: FCE, CAE lub CPE. W trakcie kursu Słuchacze ćwiczą umiejętności wymagane na egzaminie: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna i opracowują arkusze egzaminacyjne.