Język Niemiecki – Dorośli

Kurs dla dorosłych

ma na celu nauczanie umiejętności komunikacji, dlatego zajęcia te polegają na mówieniu, a jeśli mówić to też słuchać. Już na pierwszych zajęciach nasi Słuchacze wypowiadają pierwsze zdania w języku niemieckim, co niewątpliwie jest dla nich niesamowitym przeżyciem. Słuchacze uczą się przydatnego słownictwa używanego na co dzień. Dzięki licznym powtórkom nie mają szans na zapomnienie słówek ćwiczonych w trakcie zajęć. Kurs jest skierowany do osób, które chcą efektywnie uczyć się języka niemieckiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, która w szybki i skuteczny sposób umożliwia zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w nim.
Dorośli mają zajęcia dwa razy w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 90 min.