Kurs języka angielskiego medycznego

Kurs języka angielskiego medycznego jest kursem przeznaczonym dla studentów medycyny, lekarzy i pielęgniarek. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z językiem angielskim specjalistycznym, przygotowanie ich do prowadzenia wywiadu z pacjentem, pisania historii chorób, skierowań do specjalistów, wypełniania kart chorobowych używając przyjętych skrótów medycznych.
Kurs jest dostosowany do potrzeb słuchacza. Warunki uzgadniane są indywidualnie.