Język Niemiecki

Język niemiecki

Kurs dla dorosłych ma na celu nauczanie umiejętności komunikacji, dlatego zajęcia te polegają na mówieniu, a jeśli mówić to też słuchać. Już na pierwszych zajęciach nasi Słuchacze wypowiadają pierwsze zdania w języku niemieckim, co niewątpliwie jest dla nich niesamowitym przeżyciem. Słuchacze uczą się przydatnego słownictwa używanego na co dzień. Dzięki licznym powtórkom nie mają szans na zapomnienie słówek ćwiczonych w trakcie zajęć. Kurs jest skierowany do osób, które chcą efektywnie uczyć się języka niemieckiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, która w szybki i skuteczny sposób umożliwia zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w nim.
Dorośli mają zajęcia dwa razy w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 90 min.

Język niemiecki – młodzież

Kurs dla młodzieży naucza umiejętności komunikacji. Zajęcia te polegają na mówieniu, a jeśli mówić to też słuchać. Już na pierwszych zajęciach nasi młodzi Słuchacze wypowiadają pierwsze zdania w języku niemieckim, co z pewnością jest dla nich dość dużym przeżyciem. Słuchacze uczą się przydatnego słownictwa używanego na co dzień. Dzięki licznym powtórkom nie mają szans na zapomnienie słówek ćwiczonych w trakcie zajęć. Kurs jest skierowany do młodzieży, która chce efektywnie uczyć się języka niemieckiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, która w szybki i skuteczny sposób umożliwia zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się w nim.
Młodzież ma zajęcia dwa razy w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 90 min.

Kurs maturalny przygotowujący do matury podstawowej lub rozszerzonej z języka niemieckiego. Na zajęciach słuchacze przygotowują się do matury ustnej poprzez pracę z zestawami maturalnymi oraz do matury pisemnej ćwicząc rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną. Słuchacze pracują z arkuszami egzaminacyjnymi.
Kurs maturalny trwa od września do kwietnia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min

Kurs gimnazjalny przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego podstawowego i rozszerzonego z języka niemieckiego. Na zajęciach słuchacze przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego ćwicząc rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, a także znajomość funkcji językowych i wypowiedź pisemną. Słuchacze pracują z arkuszami egzaminacyjnymi. Kurs gimnazjalny trwa od września do połowy kwietnia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min.
Kurs dla nastolatków to zajęcia z wykorzystaniem interaktywnego kursu języka niemieckiego, który zawiera szeroki wachlarz interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji, filmów wideo, scenek rodzajowych, opowiadań oraz gier językowych. Kurs doskonali wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Na kursie słuchacze poznają praktyczne słowa i zwroty, używane w życiu codziennym, dzięki czemu z łatwością odnajdą się w sytuacjach codziennych będąc zagranicą w kraju niemieckojęzycznym.
Kurs stanowi dobre przygotowanie do egzaminu Zertifikat Deutsch als Fremdsprache.