Kurs STANAG 6001

Stanag 6001 – kurs dla żołnierzy na poziomach 1-3

Kurs dla żołnierzy wg STANAG 6001 to kurs skierowany do żołnierzy i pracowników wojska. Kursy prowadzone są na trzech poziomach, które są dostosowane do standardów NATO. Tematyka kursów to m.in. misje pokojowe, pomoc humanitarna, szkolenia w ramach różnych zgrupowań wojskowych. Słuchacze pracują także z przykładowymi materiałami egzaminacyjnymi.

Egzaminy STANAG 6001 służą potwierdzeniu znajomości języka w resorcie obrony narodowej, a także są uznawane w procesie rekrutacyjnym kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia wojskowe lub kursy oficerskie.

Kurs jest dostosowany do potrzeb słuchacza. Warunki uzgadniane są indywidualnie.