Dla firm

Program kursu dla firm jest ustalany na potrzeby zamawiającego. Według zapotrzebowania jest nastawiony na mówienie lub pisanie w języku angielskim używanym na co dzień lub koncentruje się na słownictwie biznesowym m.in. zagadnienia z zakresu marketingu, zarządzania, bankowości, finansów.

Tematyka kursu dla firm obejmuje także korespondencję handlową, dialogi biurowe, zebrania, raporty, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne.

Kurs stanowi pomoc dla osób przygotowujących się do egzaminu BEC – Business English Certificate. Kurs może być realizowany w Szkole Językowej To Be lub w siedzibie firmy. Warunki uzgadnia się indywidualnie.

 

2345